Bao thư

BAO THƯ NHỎ : – KT: 12 x 22cm
– Giấy Ford hoặc Cuoche, -> bế , dán thành phẩm, nắp dán băng keo 2 mặt.


BAO THƯ LỚN : – KT: 25 x 35cm
– Giấy Ford hoặc Cuoche, -> bế , dán thành phẩm, nắp dán băng keo 2 mặt.


TRỌN BỘ BAO THƯ: (GỒM 1 BAO LỚN, 2 BAO NHỎ)
– Giấy Ford hoặc Cuoche, -> bế , dán thành phẩm, nắp dán băng keo 2 mặt.

 

Sản phẩm có thể bạn quan tâm