Folder – bìa đựng hồ sơ

In Folder – Bìa đựng hồ sơ theo mẫu chất lượng .

– IN 1 MẶt / 2 MẶT

CÓ TAY GẤP

KHÔNG CÓ TAY GẤP.

– CÁN BÓNG HOẶC  CÁN MỜ 1 MẶT NGOÀI  HOẶC CẢ 2 MẶT.

QUY CÁCH SẢN PHẨM:

Kích thước sp: ( 22.5 x 31.5) cm, tay gấp 7cm.

Quy cách : In offset 4 màu 2 mặt, cán màn mờ 1 mặt, bế thành phẩm

Định lượng giấy: Briston / Coucher

Giao hàng từ 5 đến 7 ngày

 

folder2

 

 

dat-hang

 

 

Sản phẩm có thể bạn quan tâm