Tờ rơi, tờ gấp, brochure

– Tờ rơi có thể chứa bất kỳ loại nội dung gì, từ thông báo sự kiện (khai trương, khuyến mãi) cho đến thông tin sản phẩm.

– Nó có thể áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực.

– Chúng tôi có nhiều loại và khổ giấy cho khách hàng lựa chọn, kích thước tờ rơi chủ yếu là A5, A4, hoặc cỡ lớn như A3.

to roi  to roi2

dat-hang

Sản phẩm có thể bạn quan tâm