Archives: Ấn phẩm văn phòng

Folder – bìa đựng hồ sơ

In Folder - Bìa đựng hồ sơ theo mẫu chất lượng . - IN 1 MẶt / 2 MẶT CÓ TAY GẤP KHÔNG CÓ TAY GẤP. - CÁN BÓNG HOẶC  CÁN MỜ 1 MẶT NGOÀI  HOẶC CẢ 2 MẶT. QUY CÁCH SẢN PHẨM: Kích thước sp: ( 22.5 x 31.5)...
Read More

Giấy tiêu đề

   
Read More

Name card

In namcard nhanh từ 2 đến 4 ngày.   Khổ 5,5 x 9,0 cm. Loại giấy Couche 230 - 250 - 300 gsm Quy cách in 2 mặt (đ/hộp) 3 hộp 150.000 5 hộp 150.000 - 170.000 - 200.000 10 hộp 200.000 - 250.000 - 300.000 15 hộp 300.000 - 350.000 - 400.000  20 hộp 350.000 - 400.000 - 450.000    
Read More

Bao thư

BAO THƯ NHỎ : - KT: 12 x 22cm - Giấy Ford hoặc Cuoche, -> bế , dán thành phẩm, nắp dán băng keo 2 mặt. BAO THƯ LỚN : - KT: 25 x 35cm - Giấy Ford hoặc Cuoche, -> bế , dán thành phẩm, nắp...
Read More